Bazénové čerpadlo je zapotřebí k průtoku vody filtrační nádobou. Zajišťuje stabilní cirkulaci vody, která prochází skrze písek, kde se usazují drobné mechanické nečistoty. Lidé poměrně často zaměňují tento výkonný stroj se samotnou filtrační nádobou, je třeba tedy tyto dva samostatné okruhy od sebe (alespoň pomyslně) oddělit, i když se jako celek označují pojmem „písková bazénová filtrace“. Čerpadlo je však možné využít i pro oddělený samostatný okruh ohřevu vody skrze solární kolektory, jež je na samotné filtrační nádobě nezávislý.
kluk pod vodou.jpg

Jak velký výkon je třeba

Při výběru tohoto zařízení je rozhodující jeho výkon, tedy kolik kubíků vody je schopno přečerpat za hodinu. Každý bazén by měl být vybaven filtrací, jehož pohonná jednotka zvládne přefiltrovat veškerou tekutinu v nádrži alespoň jednou v průběhu pěti hodin.
rozdělení bazénu.jpg
V souvislosti s tím je třeba pamatovat na délku plastových napájecích hadic, na používanou bazénovou chemii, a pochopitelně na objem nádrže. Jako příklad výpočtu vhodného zařízení můžeme uvést bazén o objemu 30 kubíků: Jestliže jej vydělíme 5 hodinami, vychází potřebný výkon čerpadla na 6 kubíků za hodinu. Pamatovat byste měli i na další podpůrné systémy – pokud využijete UV lampu pro očistu vody, nebo solární ohřevy, tato zařízení vytváří protitlak a tím pádem je nutné celkový výkon čerpadla navýšit. Rovněž počítejte s vyšším výkonem u hadic delších než 10 metrů.
nafukovací pantofle.jpg

Časté závady

Každé zařízení poháněné elektrickým proudem se může porouchat, u těchto systémů to může být hřídel, zadní vrtulka nebo rozběhový kondenzátor. Porucha chodu se také může projevit usazenými kaly ve sběrném koši. Potíže mohou nastat zejména na jaře po zazimování bazénu, kdy může zatuhnout pohonná hřídel a kondenzátor zkrátka neutáhne její rozběh. Někdy také pomůže trocha oleje mezi chladicí vrtulkou a koncem hřídele. Jestliže se ani po takovém zásahu mechanismus nerozběhne, je rozumné obrátit se na servis bazénových čerpadel. Ten vypomůže buď poradenstvím, nebo odborným zásahem. Zpravidla se jedná o drobné závady, k vážnému poškození celého systému dochází zřídka.