Ekonomika, jak už jsem řekla, závis na různých ukazatelích, které může každý subjekt do určité míry ovlivnit. Ukazateli, které může ovlivnit, je nabídka, ale také poptávka prostřednictvím reklamy a propagace svých produktů, vyvolání potřeby zákazníků a její následné uspokojení. Poptávku nejlépe ovlivníme skrze reklamu, ať už pozitivní, nebo negativní, podstatné je vyvolat v lidech potřebu a nutkání tu potřebu uspokojit nejlépe u nás v našem subjektu, kde je to přeci tak výhodné a snadno dostupné. Ale pozor, na zákazníka může pozitivně působit i negativní reklama, či reklama konkurence.
pěníze a kalkulačka pod lupou
Hospodaření subjektů závisí na interních rozhodnutích přijatých uvnitř subjektu, ale také na okolní ekonomice státu a konkurenci. Interní rozhodnutí nastavují ceny, množství produkce, kolik procent zisku bude z jednotlivého produktu či služby, výrazně ovlivňuje také propagaci, eveningové akce v okolí subjektu, PR a další skutečnosti. Ovlivňuje též výrobní cenu produktu, řetězec jakým se zboží či služba dostane ke konečnému spotřebiteli, jak bude plnit zákonné povinnosti, spojené se svou činností, kolik zaměstná osob a za kolik je zaměstná.
čas jsou peníze
Nabídku trhu tvoří výrobci, kteří nabízejí své produkty a služby za určitou cenu a určitých podmínek, kdežto poptávka je na straně zákazníka, který se rozhoduje co je ochoten si koupit, co potřebuje a kolik je ochotný investovat do uspokojení své potřeby. Z toho nám jasně vyplývá, že nabídka ovlivňuje poptávku a poptávka zase ovlivňuje nabídku.
Ekonomiku státu, ale také jednotlivých subjektů ovlivňují rozhodnutí vedení subjektu či státu a normy či zákony vztahující se k dané problematice. Svůj vliv má také export a import zboží a služeb ze zahraničí i uvnitř státu. U podnikatelských subjektů má velký vliv rozhodnutí, jakou strategii zaujme a bude realizovat.

5/5 - (2 votes)