Každý z nás se někdy setkat s odborným článkem (alespoň jednou ve svém životě, i když jsme jej jen tak „proklikali“) a PR články Seolight, kterých najdete hned tucet na jedné stránce, například se jedná o produktové popisky. Určitě bychom byli sami schopni určit, alespoň zhruba, který článek je odborný a který ne, ovšem v některých případech by se nám to mohlo plést. Proto si zde uvedeme na pravou míru jakousi dělicí čáru.
titulní stránka zpravodaje s nápisem

  1. Odborný článek počítá s nějakými znalostmi čtenáře, kdežto článek obyčejný je určen pro kohokoliv

Pokud narazíte na odborný text, zjistíte, že celá řada informací je zkrátka nečitelná bez patřičných znalostí. Například, pokud by se ve článku o právu psalo o nepravé držbě příslušenství k věci, které bylo zcizeno ve špatné víře, ne všichni čtenáři by byli schopni pochopit, o co se vlastně jedná. Zaprvé se tam předpokládá, že čtenář ví, co je to držba, že jsou nějaké druhy držby a že každý z druhů má určité své odůvodnění v příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Že existuje věc a její příslušenství, které lze od věci oddělit, a že je tu nějaká špatná víra a dobrá víra. A že zcizit neznamená ukrást, ale převést vlastnické právo, tedy prodat, odkázat nebo darovat (například).

  1. Odborný text je roztáhlý a není tam tolik zhuštěných informací, kdežto klasický článek bude mít na velice malém rozsahu zhuštěno co nejvíce informací užitečných pro čtenáře.

Takže ten odborný muže mít klidně i několik stránek, ne-li desítky stran, zatímco ten klasický bude mít většinou jednu či dvě normostrany a bude tam opravdu informace za informací, žádná „vata“ ani povídání o tom, co bylo a co možná bude.
kreslené pracovní místo s počítačovou obrazovkou a lampou

  1. Liší se účelem

PR článek má zcela jasnou funkci – informovat čtenáře o nějakém produktu, službě, firmě či člověku, o výhodách či nevýhodách, nových možnostech. Odborný text bude spíše edukativní než informační, bude tam nějaká analýza, případně bude mít funkční komparační, tedy bude srovnávat například problematiku s jinou a podobně.