Učit se nejrůznějším dovednostem je od narození přirozeností lidských jedinců. Někdy se stane, že běžná péče rodičů a jiných členů domácnosti v oblasti rozvoje řečových dovedností nepostačuje k tomu, aby se dítě naučilo dostatečně dobře všemu, co k bezproblémové interakci s druhými potřebuje.
V takovém případě je pak vhodné obrátit se na odborníka vystudovaného v oboru speciální pedagogiky, takzvaného logopeda. Logoped je tou pravou osobou, která s Vaším dítětem či jinou známou osobou může formou jakési výuky zapracovat na zlepšení jeho artikulačních a obecně komunikačních schopnostech.
pilulky pro psychickou pohodu 
Tak trochu speciální vzdělávání
Už samotný název speciální pedagog indikuje, že služby, kterých se u podobné osoby můžete dočkat, jsou ve své podstatě pedagogického charakteru. Kromě posouzení stavu mluvidel a celkového fyzického fungování klienta je hlavní náplní práce logopedů zejména cvičení mluvidel.

Na základě nejrůznějších cvičení, her a povídání dochází u dítěte (ale taktéž klidně i dospělých osob) jsou procvičovány hlásky, jejich výslovnost, vzájemné propojování a správná výslovnost způsobem, který má jedinci dopomoci k možnosti aktivního zapojování se do interakce s ostatními lidmi.
Pokud jste tedy náhodou rodiči dítěte s komunikační vadou, nemusíte se obávat. V naprosté většině případů není nutné obávat se, že logoped bude Vašemu potomku předepisovat léky. Péče o mluvidla bude spočívat totiž v aktivním zapojení dítěte do komunikace s tímto speciálním pedagogem.
 ikony komentářů
Výuka je tak v případě logopedie vlastně dvojitým procesem edukace. Nejenže obsahuje prvek pedagogického vedení směrem ke klientovi, ale nezbytnou součástí logopedických procesů je též jakési sebevzdělávání klientů svěřených ho péče speciálních pedagogů.
 
V tomto případě je vzdělávání skutečně nepostradatelnou částí života člověka. Protože bez schopnosti efektivně komunikovat není dost dobře možné fungovat v lidské společnosti.