Jsou lidé, kteří si dávají na módÄ› opravdu záležet. Najdou se tací, kteří si na sebe nikdy nevezmou nÄ›co, co už dávno není moderní. NÄ›kteří lidé to takto opravdu mají a najde se mnoho tÄ›ch, kteří takové lidi nechápou. Je ale na každém ÄlovÄ›ku, co se rozhodne nosit a co nosit nebude. Je ale pravdou, že ÄlovÄ›k, který módou a módními kousky žije, by nemÄ›l ostatním říkat, co mají a co nemají nosit, protože by to nemuselo dopadnout nejlépe. UrÄitÄ› ani takovému ÄlovÄ›ku nikdo nebude říkat, co má nebo nemá nosit a bylo by dobré, pokud by se nÄ›Äeho takového držel i daný ÄlovÄ›k.

barevné věci

Mnoho lidí si stále neuvÄ›domuje, že nemůžou nikomu diktovat, co si mají nebo nemají druzí obléci. NaÅ¡lo by se mnoho tÄ›ch, kteří by rádi druhým diktovali, co mají a co nemají, ale na Å¡tÄ›stí k nÄ›Äemu takovému dojít z urÄitých důvodů nemůže. Pokud už má nÄ›kdo potÅ™ebu Å™eÅ¡it, co je moderní a co moderní není, mÄ›l by to Å™eÅ¡it jen s lidmi, které to zajímá. RozhodnÄ› najdete mnoho tÄ›ch, které nÄ›co takového zajímat nebude a je dost možné, že si kvůli tomu dané lidi znepřátelíte, což urÄitÄ› nechcete. Jestliže je pro vás důležité nosit jen to módní, pak to noste, ale neříkejte svému okolí, že by se i oni mÄ›li zamyslet nad tím, co nosí nebo nenosí.

dva lidé

Je to každého vÄ›c. Je opravdu mnoho tÄ›ch, kteří si myslí, že jejich názor je ten nejdůležitÄ›jší a každý by se mÄ›l danému ÄlovÄ›ku podřídit. Pravdou je, že se vám nikdo nepodřídí a bylo by dobré se s tím smířit. Jsou lidé, kterým je úplnÄ› jedno, zda je daná vÄ›c moderní nebo moderní není. Je pro nÄ› hlavní, aby to, co si pořídí, bylo pohodlné a daný ÄlovÄ›k se v dané vÄ›ci cítil dobÅ™e. Pohodlí je nÄ›co, na co se ÄlovÄ›k mÄ›l rozhodnÄ› zaměřit. Bylo by dobré si nÄ›co takového zapamatovat, protože je dost možné, že najdete mnoho tÄ›ch, kteří vám Å™eknou, že pohodlí je pÅ™esnÄ› to, co požadují a je jim jedno, zda daná vÄ›c je nebo není moderní.