ÄŒlovÄ›k Äasto ani neví jak, ale stane se. Mluvíme zde o dluhové pasti. Vytloukání půjÄek dalšími půjÄkami rozhodnÄ› není Å™eÅ¡ení, které by vás z finanÄních potíží vyvedlo. V drtivé vÄ›tÅ¡inÄ› případů to bývá bohužel naopak. Oddlužení se vÄ›tÅ¡inou nedoÄkáte pouze za pomoci vlastních sil. Když už se jednou ÄlovÄ›k dostane do takové krize, potÅ™ebuje pomoc zvenÄí. My tuto pomoc nabízíme. My víme, jak vám můžeme pomoci. ÄŒasto je totiž jediným způsobem, jak se z takového maléru vyhrabat, osobní bankrot.

Chce to pevnou vůli a vědět, na koho se můžete s důvěrou obrátit

SamozÅ™ejmÄ›, že to není jen tak. ÄŒlovÄ›k musí v první Å™adÄ› spolupracovat, musí se sám chtít z dluhové pasti dostat. A musí mít k ruce profesionální pomoc od lidí, kteří vÄ›dí, jak správnÄ› postupovat, jaké kroky a kdy provést. To celé chce pevnou vůli, ale my jsme tu od toho, abychom vám pomohli. Advokátní kancelář Å KODA LEGAL s.r.o. má potÅ™ebné know-how a má také velké zkuÅ¡enosti s Å™eÅ¡ením takových situací a efektivnÄ› pomáhá každému, kdo se do kolotoÄe dluhové pasti dostal a neví, jak z nÄ›j vyskoÄit.